Zakład Medycyny Rodzinnej ICZMP
Zakład Medycyny Rodzinnej ICZMP
Zakład Medycyny Rodzinnej ICZMP

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” realizuje w Zakładzie Medycyny Rodzinnej projekt Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Dostosowanie Zakładu Medycyny Rodzinnej ICZMP do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami i osób starszych)”.

Biuro projektu: ICZMP, Dział Współpracy Naukowej i Badawczej, budynek A, pokój 15, czynne pn.-pt. w godz. 8:00-15:35.

Wartość projektu: 451 113,21 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 380 198,21 zł